Maryanne de Jager geeft Muziek op schoot voor kinderen van 0-4 jaar met een (groot)ouder. Na de HBO-Creatief Educatief Werk en de opleiding leerkracht in het basisonderwijs (PABO) heeft zij haar Muziek-op-Schootdocentendiploma gehaald.

Maryanne geeft les in de gemeente Ede en is lid van muziekdocenten vereniging Muziekplein Ede.

In het kader van Boekstart, Nationale Voorleesdagen en Week van de Opvoeding geeft Maryanne regelmatig muzikale workshops in bibliotheken, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kleutergroepen en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Maryanne is co-auteur van enkele muzieklessen voor voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) in vaktijdschrift de Pyramide.

Tel.: 06-27141492
Website: www.harlekijntje.nl
E-mail: maryanne@harlekijntje.nl

Lessen bij Muziekplein:
Muziek op schoot (0-4 jaar)